http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
Giờ tàu - Giá vé
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 

 
 

 
 

 

 Lịch Sử Hình Thành & Phát Triển

  Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận 

 

 

          Thực hiện đề án tái cơ cấu của ngành Đường sắt, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-VTSG ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

 

          Đơn vị chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2015 trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc Công ty Vận tải Hành khách Đường sắt Sài Gòn trước đây gồm: Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Thuận Hải, Xí nghiệp Dịch vụ vận tải và Kinh doanh tổng hợp Đường sắt Sài Gòn.


         Theo đề án tái cơ cấu của ngành Đường sắt thì nhiệm vụ chính của Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình thuận  có nhiệm vụ chuyên sâu về vận tải hành khách, hành lý bao gửi, hàng hóa bằng đường sắt, các dịch vụ hỗ trợ vận tải.


         Mục tiêu phát triển của Chi nhánh vận tải Đường sắt Bình Thuận là hướng tới sự hài lòng của hành khách, chủ hàng, luôn coi khách hàng là ân nhân. Lấy tiêu chí 4 “xin”, 4 “luôn” của Bộ Giao thông vận tải làm kim chỉ Nam cho hành động thực tiễn của mình đồng thời thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua của toàn Ngành là: “Kỷ cương – Chất lượng – An toàn – Hiệu quả”.