http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
Giờ tàu - Giá vé
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 

 
 

 
 

 

 Chức Năng Nhiệm Vụ

 Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận


Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận là đơn vị sản xuất, kinh doanh hạch toán phụ thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Sài Gòn, được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-VTSG ngày 16/01/2015 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

Tên đầy đủ: 

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vận tải Đường Sắt Gòn 

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận

 Tên viết tắt:    

Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận

 

Trụ sở chính: Số 01 Lê Duẩn, xã Phong Nẫm, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

 

1. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận bao gồm:

     1/1. Ngành, nghề kinh doanh chính:

         -  Vận tải hành khách đường sắt: kinh doanh vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức trong nước và liên vận quốc tế;

        - Vận tải hàng hóa đường sắt: vận chuyển, xếp, dỡ, giao nhận hàng hóa; lưu kho, bảo quản hàng hóa.

     1/2. Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

       -  Các dịch vụ khác liên quan đến việc tổ chức và thực hiện chuyên chở hành khách, hành lý, bao gửi và hàng hóa bằng đường sắt.

        

2. Nhiệm vụ chính của Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận:

     2/1. Quản lý, sử dụng các nguồn lực do Công ty TNHH MTV Vận tải đường Sắt Gòn giao để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký.

     2/2. Tổ chức quản lý và cung cấp đội ngũ nhân viên (nhân viên khách vận, hóa vận) làm nhiệm vụ tại các điểm bán vé của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn.

     2/3. Tổ chức vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa. Triển khai và tổ chức thực hiện các hợp đồng mà Công ty hoặc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận đã ký với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các doanh nghiệp khác.

     2/4. Tổ chức điều hành bộ máy chăm sóc khách hàng, tiếp thị phát triển thị trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

     2/5. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Công ty tổ chức thực hiện hiệu quả đối với vận tải hành khách từ nhà đến nhà và các hình thức vận tải hành khách khác theo quy định của nhà nước và Công ty.

     2/6. Tổ chức và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát an toàn, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, an toàn hành khách, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và phòng chống tiêu cực tại các điểm bán vé thuộc quyền quản lý.

     2/7. Điều tra khảo sát luồng hàng, luồng khách tham mưu cho Công ty (hoặc ký nếu được phân cấp, ủy quyền) ký hợp đồng với khách hàng, chủ hàng.

     2/8. Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình tai nạn giao thông đường sắt cho Công ty và các đơn vị liên quan để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức công tác cứu chữa, giải quyết tai nạn, khắc phục thiên tai nhằm khôi phục giao thông đường sắt nhanh nhất.

     2/9. Triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản liên quan của cấp có thẩm quyền trong công tác vận tải đường sắt.

     2/10. Các công việc khác về kế hoạch, thống kê theo yêu cầu của Công ty.