http://www.congdoanvn.org.vn/
 
 
Giờ tàu - Giá vé
 
 
http://www.baogiaothong.vn/
 
 
http://www.saigonrailway.com.vn/
 
 

 
 

 
 

 

CHI NHÁNH ĐƯỜNG SẮT BÌNH THUẬN

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

 LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2015-2020
 
Trong không khí thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Thống nhất đất nước và 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; ngày 25/05/2015, Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất Nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
 
Đại hội đã vinh dự đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn đến tham dự và chỉ đạo Đại hội; đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đinh Văn Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn. Đồng chí đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ nhưng đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục. Đồng chí cũng đã định hướng cho Đảng bộ những trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới để xây dựng Đảng bộ ngày vững mạnh.
 
Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua và phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020; đã sáng suốt, dân chủ lựa chọn bầu 07 đồng chí vào BCH mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đoàn Đại biểu của Đảng bộ Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đại hội cũng đã sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp ý kiến có giá trị để bổ sung vào phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng thời cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết và biểu quyết một số chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội đã đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo Đại hội Đảng bộ Công ty VTĐS Sài Gòn lần thứ III nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Trong thời gia qua , do Đảng bộ mới thành lập nên không thể tránh khỏi những khó khăn, hạn chế trong thành lập trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nhưng với sự quan tâm đặc biệt của BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Đảng bộ bước đầu đã có những thành công nhất định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ.
 
Nhiệm vụ sắp tới của Chi nhánh Vận tải Đường sắt Bình Thuận có những thuận lợi nhưng cũng không có ít khó khăn thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nổ lực phấn đấu, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên giành những thắng lợi mới.